โปรแกรมใบเสนอราคา / โปรแกรมบัญชี ใช้งานง่าย
"จบปัญหาการทำงานด้วย EXCEL แบบเดิมๆ"

ข้อดีของโปรแกรมใบเสนอราคา Easy Qa
โปรโมชั่น 8,500 บาท

โปรแกรมออกใบเสนอราคา ทำอะไรได้บ้าง?

 • มีบริการปรับโปรแกรม ให้เหมาะกับการใช้งาน และสามารถขอเพิ่มหรือลดฟังก์ชั่นการทำงานในโปรแกรม หรือขอเพิ่ม report ตามที่ต้องการ (ฟรี)
 • มีบริการสร้างแบบฟอร์มปริ้น ใบเสนอราคา หรือใช้แบบมาตราฐานที่ติดมากับโปรแกรมก็ได้ (ฟรี)
 • สามารถเลือกลูกค้าโดยอัตโนมัติ จากฐานข้อมูลลูกค้าได้
 • สามารถแก้ไขชื่อผู้ติดต่อได้ขณะที่จัดทำใบเสนอราคา
 • มีการแยกสถานะของใบเสนอราคา ทำให้ทราบว่า ใบเสนอราคาไหนที่ลูกค้ายืนยันเเล้ว ลูกค้า Confirm แล้ว หรือลูกค้ายกเลิก
 • สามารถเพิ่มรูปภาพสินค้าลงในใบเสนอราคาได้
 • สามารถกำหนดส่วนลดแบบราคาและส่วนลดเป็นเปอร์เซ็นต์ได้
 • สามารถเรียกดูประวัติ (History) ของเอกสารได้
 • สามารถพักรายการทำใบเสนอราคาที่จัดทำแล้วได้
 • สามารถสั่งพิมพ์ฟอร์มใบเสนอราคาจากระบบได้
 • กำหนดหัวข้อเอกสารใบเสนอราคาหรือชื่อโปรเจคได้
 • สามารถ Copy ใบเสนอราคาไปใช้กับลูกค้ารายอื่นได้ โดยไม่ต้องพิมพ์รายละเอียดใหม่
 • มีระบบฐานข้อมูลลูกค้า เและเก็บประวัติลูกค้าเเต่ละรายว่าเคยออกใบเสนอราคากี่ครั้ง
 • สามารถออกใบเสนอราคาได้หลายใบ (ไม่จำกัด) กรณีเสนอราคาให้ลูกค้าหลายครั้งหรือลูกค้าขอใบเสนอราคาใหม่ หรือออกใบใหม่ในกรณีลูกค้าขอลดราคา และจัดเก็บประวัติใบเสนอราคาแต่ละใบได้ ฯลฯ
 • สามารถยกเลิกใบเสนอราคาได้พร้อมกำหนดเหตุผลในการยกเลิก
 • เลือกสินค้าจาก Stock มาแสดงในเอกสารได้ (กรณีขอใช้ระบบ Stock)
 • ออกใบกำกับภาษีขายอัตโนมัติในคลิกเดียว (กรณีขอใช้ระบบออกใบกำกับภาษี)
 • สามารถเพิ่มหมายเหตุท้ายใบเสนอราคาได้
 • มีรายงานแยกสถานะของใบเสนอราคา ทำให้ทราบว่า
 • สามารถเลือกใช้ระบบแบบ online หรือ offline
 • มีบริการติดตั้งฟรี
 • มีบริการหลังการขายไม่ทิ้งลูกค้า สามารถขอคำปรึกปรึกษา/แนะนำได้

คุณกำลังต้องการสิ่งเหล่านี้ ใช่ไหม?

ฐานข้อมูลลูกค้า

สามารถเก็บประวัติลูกค้า ตรวจสอบการออก Quotation ย้อนหลัง

Supplier

สามารถเก็บประวัติ Supplier เพื่อเรียกใช้งานในการออกใบสั่งซื้อ

สต๊อกสินค้า

สามารถนำเข้า นำออกสินค้า และสามารถตัดสต๊อกได้

ออกใบเสนอราคา

ระบบออกใบเสนอราคาที่ยืดหยุ่น ใช้งานง่าย สามารถเพิ่มรายการได้จาก Stock และเพิ่มเอง และสามารถ Copy ไปใช้กับลูกค้ารายอื่นได้

ใบสั่งซื้อ (PO)

ระบบออกใบสั่งซื้อสั่งซื้อ (PO) และเก็บประวัติการสั่งซื้อและตรวจสอบย้อนหลังได้

ใบส่งของ (DO)

ระบบสร้างใบส่งของอัตโนมัติ ระบบจะดึงข้อมูลจากใบเสนอราคา และสามารถแก้ไข และสร้างใบส่งของได้หลายใบ(กรณีมีการส่งสินค้าหลายรอบ)

ใบวางบิล

ระบบออกใบวางบิล ดึงข้อมูลจากเลขที่ Invoice โดยอัตโนมัติ

ใบเพิ่มหนี้

ระบบออกใบเพิ่มหนี้ดึงข้อมูลจากเลขที่ Invoice โดยอัตโนมัติ

ใบลดหนี้

ระบบออกใบลดหนี้ ดึงข้อมูลจากเลขที่ Invoice โดยอัตโนมัติ

ภาษีซื้อ / ภาษีขาย

ระบบสามารถออกภาษีซื้อ ภาษีขายรายเดือนได้ และสามารถออกย้อนหลังได้โดยอัตโนมัติภายในคลิกเดียว

ฐานข้อมูล Sales/ผลงาน

ระบบสามารถเก็บข้อมูล Sales และภาพลายเซ็นต์ เพื่อเรียกใช้อัตโนมัติใน Quotation และเอกสารอื่นได้

รายงานรายเดือน / รายปี

ระบบรายงานสถานะ Quotation รายงานแยกตามผลงาน Sales รายงานข้อมูลลูกค้า จำนวนเงินที่รับ หรือจำนวนเงินที่ลูกค้าค้างชำระ แยกรายเดือน รายปีได้

เพิ่ม / ลด / ปรับปรุงระบบ ฟรี 20%

บริการปรับโปรแกรม/เพิ่ม/ลด ตามการใช้งาน ฟรี 20% โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

ภาพการใช้งานโปรแกรมบางส่วน

รูปภาพบางส่วนของ โปรแกรมใบเสนอราคา เพื่อประกอบการตัดสินใจ

ความคาดหวังของผู้พัฒนาโปรแกรม

Our Clients
จากทีมพัมนา

ในปัจจุบันมีบริษัทจำนวนมากที่ ออกใบเสนอราคา หรือเอกสารต่างๆด้วย Excel ซึ่งต้องพบกับปัญหาต่างๆและเมื่อกิจการของคุณเติบโตขึ้นเรื่อยๆ มีลูกค้ามากขึ้น ทำให้การออกเอกสารต่างๆไม่ราบรื่น ขาดมาตรฐาน รวมถึงไม่สามารถสืบค้นประวัติย้อนหลังได้หรือยากต่อการสืบค้น

ด้วยเหตุนี้ บ้างก็หันไปใช้บริการโปรแกรมออนไลน์ต่างๆ แต่ก็ยังมีปัญหาตามมามากมาย เช่น โปรแกรมไม่ตอบโจทย์การใช้งานของกิจการ หรือฟังก์ชั่นการทำงานมากเกินความจำเป็น ทางทีมพัฒนาได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้น จึงคิดและสร้างโปรแกรมในรูปแบบใหม่ออกมา เป็นโปรแกรมที่ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ใช้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุด โดยเราจะรับฟังทุกปัญหาและทุกความต้องการของเจ้าของกิจการ ราจึงสามารถสร้างสรรค์โปรแกรมที่คลอบคลุมและตอบโจทย์การทำงานมากที่สุด

เลือกแพ็คเกจ

เลือกโปรแกรมที่เหมาะสมให้กับธุรกิจของคุณ